วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การถอดบทเรียนสู่การเขียน เพื่อสื่อสารจัดการความรู้

“ถอดบทเรียนสู่การเขียน” เพื่อสื่อสารจัดการความรู้

            เคยสงสัยไหมว่า ทำไมเวลาทำงานไปเรื่อยๆ คนทำงานมักจะจมอยู่กับงานนั้นๆ และยังมีข้อผิดพลาดซ้ำเดิมๆ  ที่คอยแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อหันกลับมามองต้นทุนทางปัญญาของตัวเราเอง และต้นทุนทางปัญญาขององค์กร เรามักเห็นแต่ความว่างเปล่า หรืออาจพอมีบ้างไม่เพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลาการทำงาน ไม่มีพลังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานชิ้นใหม่ๆ

            คำตอบของปรากฏการณ์เหล่านี้คือ เราขาด “การถอดบทเรียน” หากเราได้บทเรียนที่ดี มีคุณภาพจากการถอดบทเรียนปัญหาข้างต้นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป คุณและองค์กรจะก้าวย่างบนวิถีการทำงานต่อไปอย่างมีชีวิตชีวา

"ถ้าผมรู้ ผมคงไม่ทำผิดพลาดเช่นนี้"


            แน่นอนว่าคงไม่มีใครเอ่ยประโยคนี้หลังจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพียงแค่ได้ "รู้" เท่านั้นเอง สิ่งที่เป็นเงื่อนไขของความผิดพลาดนั้นคือ "การได้รู้" หากรู้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เป็นครั้งที่สอง

            ดังนั้น "บทเรียน" ที่ได้รับในครั้งนี้ ก็คือ ข้อมูล (Data) และข่าวสาร (Information) ที่ผ่านการปฏิบัติด้วยตัวเอง หรือไม่ก็ผ่านการสังเกต การเก็บข้อมูลของตนเอง บันทึกไว้ในสมองส่วนความจำและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ ความรู้ที่ถูกเก็บไว้นั้น จึงจะถูกนำมาใช้จัดการกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้า


            ปัญหาอยู่ที่ว่า คนเรามักเก็บสิ่งที่รู้ไว้มิดชิดเกินกว่าจะนำมาถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น นับว่าเป็นการสูญเสีย "งบดุล" ทางชีวิตและสังคมอย่างมาก หากเราและคนรอบข้างจะผิดพลาดในสิ่งเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยไม่ได้นำเอาความรู้ที่ตกผลึก หรือที่เรียกว่า "ความรู้ฝังลึก" (Tacit knowledge) ที่อยู่ในตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์ แล้วจะทำอย่างไรล่ะ? การที่จะนำความรู้ฝังลึกนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เผื่อแผ่ผ่านประสบการณ์ของเรา หรือเจ้าของความรู้ ตรงนี้เองเป็นที่มาของ "การถอดบทเรียน"

            และเบื้องหลังที่สำคัญต่อจากการถอดบทเรียนก็คือ “การเขียน” เราจะเขียนบทเรียนอย่างไร? ให้มีพลัง และสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นสื่อสารออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนได้เท่ากับที่ใจคิด

เราจะเขียนบทเรียน ให้มีพลังและสร้างสรรค์ได้อย่างไร?
  

ติดตาม WORKSHOP Pre Conference” 
อบรมระยะสั้น
ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔  

หัวข้อ “การถอดบทเรียนสู่การเขียน เพื่อสื่อสารจัดการความรู้”
ในงานประชุม วิชชาการ “ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ”

๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดย จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร และทีมงาน รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ ๔๐ ค


แนะนำทีมงาน
  • จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร        
กระบวนกรและนักถอดบทเรียน,KM activist ที่มี                                                   
ประสบการณ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  • ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ        
นักเขียน ที่ใช้วรรณกรรมในการบอกเล่าพลังของตัวตน 
เป็นนักเขียนรางวัลแว่นแก้ว
  • พนัส ปรีวาสนา                      
นักกิจกรรมนักศึกษาที่ใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
และสื่อสารผ่านการเขียนที่ทรงพลัง
  • ณ หทัย บัวแย้ม         (ครูเก๋)            
ครูสอนร้องเพลงและการแสดงที่มากด้วยประสบการณ์
การสื่อสารเพื่อการเพิ่มพลัง


เนื้อหาสาระ
การถอดบทเรียนคืออะไร? ทำไมต้อง “ถอด”

ถอดบทเรียนกับวิธีวิทยา(นอกกรอบ) ง่ายๆคุณก็ทำได้
สนธิพลังการจัดการความรู้ “จากถอดบทเรียนสู่การเขียน”
ฝึกปฏิบัติถอดบทเรียนและเขียนงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารและการจัดการความรู้


เจอกันที่เชียงใหม่ครับ...

4 ความคิดเห็น:

Jatuporn กล่าวว่า...

จะมีประชาสัมพันธ์ของ สช.ในเร็วๆนี้ สมัครได้เลยครับ

uboljuangpanich กล่าวว่า...

น่าจะมาจัดแถวขอนแก่นบ้างนะ

wasawat กล่าวว่า...

มีค่าสมัครหรือเปล่าครับ คุณลุงจตุพร ;)...

Jatuporn กล่าวว่า...

สมัครฟรี สำหรับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพครับ