วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นับถอยหลังเวที "เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาครู Facilitator"

ขอบคุณครับทุกท่านครับ สำหรับความสนใจที่จะเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์พัฒนาครู Facilitator ครั้งที่ ๑” ที่ เราพยายามผลักดันให้มีเวทีนี้ขึ้นมา ผ่านแนวคิดว่า เราคนทำงานต่างก็อยากเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ ในการทำงานต่อไป

ในการเคลื่อนของกระบวนทัศน์ของการพัฒนามนุษย์ ใน 21st Century Skills การทำหน้าที่ Facilitator นั้นสำคัญทั้งการพัฒนาตนเองในฐานะคนทำงานในวิถีปกติ และกระบวนกร,วิทยากรกระบวนการ
เป็นความลำบากประการหนึ่งสำหรับการคิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆที่ให้มี พลังเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและผู้เรียน ไม่ว่าเราจะมีเทคนิค วิธีการที่ดีที่สุด (Skills and techniques for Learning process) อย่างไรก็ตาม หากขาดทักษะของการทำหน้าที่ Facilitator ที่ดีแล้ว จะส่งผลประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการเรียนรู้เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน “การเรียนรู้ที่แท้” (authentic learning)
เวทีเล็กๆนี้ที่เกิดขึ้นจากฉันทะของคนทำงาน ที่วันหนึ่งเราทำงานไปแล้ว มองว่าเส้นทางเดินที่เดินไปดูเหมือนจะติดขัดไปบ้าง พลังกายใจที่ทุ่มเทลงไปเต็มที่ แต่ผลลัพธ์ที่ได้มีความรู้สึกว่า เราน่าจะต้องมีการเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม เร็วและเป็นทางลัด  การถอดบทเรียนผ่านการทำงานของตัวเองเป็นเรื่องที่ดี(แต่ก็ได้เฉพาะมุมมองของ ตนเอง) แต่หากได้นำมาแลกเปลี่ยนกับคนทำงานลักษณะเดียวกัน  ก็จะเกิดพลังการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆได้
น่าจะมีพื้นที่เล็กๆสักพื้นที่หนึ่ง ที่ทำให้คนทำงานมีโอกาสมาเจอะเจอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมพลังให้แก่กัน และถือว่าเป็น PLC (professional Learning Community)สำหรับกลุ่ม “วิทยากรกระบวนการ” ได้เป็นอย่างดี

ในโลกออนไลน์ เราสามาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่

Gotoknow.org ผ่านชุมชน “ผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้”
ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก http://Gotoknow.org ได้ฟรี รวมถึงเขียนบันทึก ที่ติด tag คำว่า “วิทยากรกระบวนการ” และ " Facilitator" เท่านี้เราก็สามารถติดตามอ่านบันทึกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราสนใจร่วมกัน และเชิญสมัครเข้าชุมชน ที่ ชุมชน “ผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้”
ใน Facebook ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “The art of facilitation” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในกลุ่มที่หลากหลายอาชีพและสถานะได้

ในโลกของการทำงาน


เราเปิดเวทีที่ 1 สำหรับ คนทำงานและผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผ่านทักษะ Facilitator
ครั้งนี้เราได้เชิญ คนหน้างาน ๓ ท่านมาเป็นแขกรับเชิญ ทั้งสามท่านเป็นนักพัฒนาที่คลุกคลีกับการพัฒนาศักยภาพครู Facilitator และมีประสบการณ์การพัฒนาทักษะ Facilitator ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ

“โค้ชปุ้ย” คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์   Learning Society (Thailand) ที่มีประสบการณ์การพัฒนาครู Facilitatorทางภาคตะวันออก เธอได้บอกว่า ครูฟาที่ได้พัฒนาร่วมกันสามารถใช้ทักษะที่ผ่านจากการอบรม ไปใช้ได้เป็นอย่างดี

“ครูก๋วย” คุณพฤหัส พหลกุลบุตร จาก กลุ่มละครมะขามป้อม ที่ ทำงานด้านการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่านละคร ฯลฯ  ผ่านเครือข่ายการพัฒนาครูและอื่นๆ “ละคร” ถือว่าผลึกผลของกระบวนการเรียนรู้ เป็น PBL หรือ Project based Learningชั้นยอด ที่เราสามารถประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเด็กได้ว่า เด็กมีทักษะ 21st Century Skills อย่างไรบ้าง?

“ครูป้อม” คุณสมศักดิ์ สายแสงจันทร์ นวัตกร มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ที่กำลังทำเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูฟา โรงเรียนสร้างสุข” ในขณะนี้และเป็นผู้เขียนหนังสือ “อรุณสวัสดิ์...ครูฟาสร้างสุข”
นอกจากนี้เวทีนี้ยังรวมเอาคนทำงานภาคเอกชน งาน HRD ที่ใช้ทักษะ Facilitator สร้างความรู้ให้คนในองค์กร คนทำงานภาครัฐที่ทำงานผ่านทักษะ facilitator ในบทบาทคนทำงาน หัวหน้างาน เป็นต้น ผู้คนทั้งหมดจะได้นำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน

อาจารย์พัฒนา แสงเรียง จากแพร่  กระบวนกร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และ สร้างพลังจากภายใน อีกท่านที่มีประสบการณ์การทำงานที่น่าสนใจ

อ.ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ ที่เป็นนักวิชาการอิสระ ที่ฉายภาพ การใช้ KM ในการเพิ่มพลังให้กับองค์กรแบบง่ายๆ และชัดเจน

อาจารย์ภีรชญา วีระสุโข ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องราวนพลักษณ์ (Enneagram)เครื่องมือ ที่ทำให้เรารู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ทักษะสุดยอดของ Facilitator

อาจารย์วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ นัก ดนตรีพิณแก้ว ที่ใช้พลังเสียงจากดนตรีสร้าง vibration ออกไปสร้างพลังให้กับทุกคน อาจารย์เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะ ทัศนคติเชิงบวก

และท่านอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนาม ทุกท่านล้วนแล้วมีประสบการณ์ที่น่าสนใจและพร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผมในฐานะผู้ประสานงานเวทีนี้ วันนี้ผมจะมีโอกาสเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ “The art of facilitator” ศาสตร์และศิลปะผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้  ที่เป็นผลผลึกจากประสบการณ์การทำงานในบทบาทวิทยากรกระบวนการของตัวเอง มาระยะหนึ่ง และ จะเป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีนี้ทั้งวัน


อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่เปิดเวทีแล้ว ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ gotoknow.org,กลุ่ม The art of facilitator ใน Facebook,ผศ.ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์(อ.นุ)  และ บ้านเรียนสมดุลชีวิต ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ขอบคุณทุกท่านที่จะมาร่วมเรียนรู้กันในวันที่ ๒๙ พค. ๕๕ ที่จะถึงเร็วๆนี้

เรามานับถอยหลังกันเถอะครับ

แผนที่..(คลิ้กที่ภาพ)
 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ครับ >>> รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาครู facilitator

คำสำคัญ (keywords): Copfa, fa, facilitator

ไม่มีความคิดเห็น: