วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา 2013

ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา


พื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาสังคม ในศตวรรษใหม่ที่จะมาถึง คือ 21st Century นักพัฒนาจำเป็นต้องเข้าใจเงื่อนไข เเละการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แบบที่เราไม่สามารถคาดการณ์เเนวโน้มได้เลย ทั้งนี้เพราะศตวรรษที่ ๒๑ การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ดังนั้นการก้าวไปในโลกใบใหม่...จำเป็นต้องเรียนรู้ เเละเข้าใจ ระบบการศึกษาที่เป็นพื้นฐานของเรา เเละความพยายามในการสร้าทักษะ (Skills) ให้กับเยาวชนเเละคนในประเทศของเรา ได้มีทักษะที่พร้อมกับโลกใบใหม่

ในวงการโค้ช ผมมองว่า สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความพยายามของกลุ่มโค้ชที่ พยายามหารูปแบบการโค้ชชิ่งแบบไทย ในชื่อ กลุ่มไทยโค้ช ผมมองว่าพื้นฐานสำคัญคือเข้าใจระบบการศึกษาที่เรามีอยู่อย่างถ่องเเท้ จะนำไปสู่การออกแบบการโค้ชชิ่งที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นโค้ชไทยแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างงดงามเเละภาคภูมิ

ผมขอเเนะนำหนังสือล่าสุดที่เป็นหนังสือที่ใช้เป็น หนังสือ “สคส. สคศ.”
(ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา)  หรือหนังสือ “ครูเพื่อศิษย์” เล่ม ๔ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สามารถ DOWNLOAD ได้จากที่นี่

THAI_ED.pdf  (คลิกที่ File สำหรับ DOWNLOAD)
เเล้วมีโอกาสเราจะได้นั่งพูดคุยเเลกเปลี่ยนกันครับ


ขอบคุณครับ


จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร(เอก)

081 - 8832138

vjatuporn@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น: